Sinds 2005 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb 7 jaar als leerkracht gewerkt en vervolgens 7 jaar als teamleider op een vernieuwende basisschool. Ik heb in al die jaren een heleboel ervaring opgedaan, geleerd en vooral met heel veel plezier en enthousiasme gewerkt!

Met alles wat ik geleerd en ervaren heb, wil en kan ik onderwijsprofessionals ondersteunen bij hun werk in dit dynamische werkveld.

Wat bied ik?

– Individuele coaching voor onderwijsprofessionals
(zowel leerkrachten als teamleiders, startende en ervaren krachten, waarbij werkbezoeken (coaching on the job) tot de mogelijkheid behoort)

– Individuele opstellingen voor onderwijsprofessionals
(zowel leerkrachten als teamleiders, om meer zicht te krijgen op onderlinge verhoudingen in klas of team vanuit een eigen leervraag.)


Mijn ervaringen in het onderwijs

Ik ben in mijn eerste jaar gestart op een vernieuwende TOM-school (Teamonderwijs Op Maat) waar hard gewerkt werd aan een betekenisvolle leeromgeving en doelgericht, ervaringsgericht en rijk onderwijs. Een school waar nagedacht werd over een beredeneerd en passend aanbod. Vervolgens ging ik werken op een klassikale school waar Ontwikkelingsgericht Onderwijs werd verzorgd. Daar heb ik ervaring op gedaan in verschillende bovenbouwgroepen en mezelf als leerkracht mogen ontwikkelen.

Ik heb geleerd te bouwen aan veilige, respectvolle groepen, waar iedereen zichzelf mag zijn en op zijn eigen tempo mag leren. De pedagoog in mij is gegroeid deze jaren en heeft zich steeds sterker ontwikkeld. Voor mij is contact met elkaar, veiligheid, elkaar zien en horen de basis van goed onderwijs.

Na 7 jaar voor de klas heb ik de overstap gemaakt naar unitleider op een vernieuwende basisschool in Amersfoort. Ik heb de afgelopen jaren geholpen met het bouwen aan deze mooie school met een ander onderwijsconcept. Groepsdoorbroken teamonderwijs met vakspecialisten, met een rooster dat flexibel organiseren mogelijk maakt voor heterogene groepen in 4 units. Een school waar betekenisvol onderwijs, dat aansluit bij de behoeften van de leerlingen, prioriteit heeft en waar blijven leren en ontwikkelen centraal staat. Ik heb allerlei leidinggevende taken uitgevoerd ter ondersteuning van het groeiproces van de school in deze jaren en me hierin steeds meer ontwikkeld.

De afgelopen jaren heb ik verschillende trainingen en bijeenkomsten bijgewoond bij het NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Ik ben onderdeel van een coalitie, een groep onderwijsprofessionals die binnen NIVOZ nadenken over mogelijkheden om pedagogisch handelen een prominentere plek te geven in ons onderwijs. Het doel hiervan is met name leerkrachten beter toe te rusten met kennis en vaardigheden van pedagogiek, om op die manier het onderwijs beter te laten aansluiten bij wat de leerlingen vragen en nodig hebben om optimaal tot ontwikkeling te komen. Binnen de scholenstichting waarvoor ik werk ga ik starten met een training Pedagogisch Tact voor leerkrachten.

Maar bovenal heb ik mensen mogen helpen zich te ontwikkelen. Ik mocht ze een spiegel voorhouden, de goede vragen stellen, mocht meedenken en meekijken naar wat er beter kon. Daardoor kon ik bijdragen aan een volgende stap in hun ontwikkeling. Dat vond ik, van alle werkzaamheden, het allermooist en meest waardevol om te doen!


Mijn opleidingen

2005 – Utrecht Domstad – Lerarenopleiding Basisonderwijs
2012 – Hogeschool IPABO – Middenmanager Primair Onderwijs
2013 – Hogeschool Utrecht – Specialist Opbrengstgericht Werken
2015 – NIVOZ – Pedagogisch Leiderschap
2016 – Katholieke PABO Zwolle – Directeur Primair Onderwijs Vakbekwaam
2018 – NIVOZ – Pedagogische Leiderschap Verdieping